Βιβλιοδεσίες

Βιβλιοδεσία πλαστικό σπιράλ

Βιβλιοδεσία με πλαστικό σπιράλ

Βιβλιοδεσία πλαστικό σπιράλ

Η βιβλιοδεσία με πλαστικό σπιράλ είναι ίδια μέθοδο βιβλιοδεσίας. Αυτή η δημοφιλής μέθοδος συνδέει τις σελίδες και το εξώφυλλο ενός βιβλίου χρησιμοποιώντας ένα ανθεκτικό πλαστικό πηνίο. Το πηνίο ανοίγει και  μέσα από μικρές οπές διάτρητες κατά μήκος του άκρου εισάγετε το κάλυμμα και οι σελίδες του βιβλίου.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ενός βιβλίου που συνδέεται με πλαστικό σπιράλ είναι ότι μπορεί να ανοίγει και να δέχεται νέες σελίδες. Η βιβλιοδεσία με πλαστικό σπιράλ είναι μια εξαιρετική επιλογή για εκθέσεις, παρουσιάσεις πωλήσεων, προτάσεις, καταλόγους, βιβλία μαγειρικής, εγχειρίδια οδηγιών και οδηγούς συντήρησης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

που θα μας βρείτε στην Αθήνα

Κατάστημα
Τηλ.: 210 7483589

Καθημερινά: 9.00 έως 20.00 – Σάββατο: 11.00 έως 14.00

Κατάστημα & Εργαστήριο
Τηλ.: 210 7483589

Καθημερινά: 10.00 έως 18.00 – Σάββατο: 11.00 έως 14.00