Φωτοτυπίες

Ψηφιοποίηση OCR

Μετατροπή αρχείου σε Word

Ocr ή Optical Character Recognition, στα Ελληνικά Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων είναι η διαδικασία αναγνώρισης, τυπωμένου κειμένου ή κειμένου που έχει γίνει ψηφιακό αρχείο από σαρωτή (scanner), και μετατροπής του σε επεξεργάσιμο κείμενο στον υπολογιστή. Η μετατροπή γίνεται με λογισμικό που αναγνωρίζει τους χαρακτήρες, οι οποίοι μεταφέρονται σε κάποιο επεξεργαστή κειμένου (Word, Odt, Ecxel) αντικαθιστώντας την εξ αρχής επαναπληκτρολόγηση του κειμένου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

που θα μας βρείτε στην Αθήνα

Κατάστημα
Τηλ.: 210 7483589

Καθημερινά: 9.00 έως 20.00 – Σάββατο: 11.00 έως 14.00

Κατάστημα & Εργαστήριο
Τηλ.: 210 7483589

Καθημερινά: 10.00 έως 18.00 – Σάββατο: 11.00 έως 14.00